10 mars 2021

Projektet avslutas 14.3.2021

AMIF-projektet En säker hamn avslutas 14.3 2021 och allt material som är framtaget inom ramen för projektet kommer att finnas kvar hos olika aktörer som varit delaktiga i projektet.  Projektets…

Läs mer

Aktuellt

11 december 2020

Slutseminarium & vernissage

Välkommen på AMIF-projektet En säker hamns slutseminarium och vernissage i samarbete med Nordens institut på Åland (NIPÅ) den 28 januari 2021. Seminariet är öppet för alla och live-sänds via NIPÅ…

Läs mer
12 oktober 2020

Samarbete med Högskolan

Den 6 oktober 2020 ordnade En säker hamn i samarbete med studerande vid Högskolan ett informationstillfälle om motion och hälsa. Tillfället riktade sig specifikt till arabisktalande på Åland. Nedan är…

Läs mer
25 september 2020

Seminarium och vernissage den 28 januari 2021

Varmt välkommen på seminarium och vernissage den 28 januari 2021.  Dagen ägnar vi åt föreläsningar och panelsamtal om integration ur olika perspektiv. På kvällen ordnas vernissage med konst från inflyttade…

Läs mer
10 september 2020

Information om Åland på ditt modersmål

Vill du veta mera om det åländska samhället? Vill du ställa frågor på ditt eget modersmål? EU-projektet En säker hamn ordnar under hösten 2020 informationstillfällen på flera språk. Informationstillfällena hålls…

Läs mer
06 april 2020

Coronaviruset och samhällsinformation

Information om coronaviruset, undantagstillståndet och Åland En säker hamns samhälls- och hälsokommunikatörer ger ut information på olika språk om coronaviruset, undantagstillståndet och det åländska samhället via Zoom. Informationen som kommunikatörerna ger…

Läs mer
25 mars 2020

Coronaviruset (covid-19)

Landskapsregeringen har sammanställt aktuell information från myndigheterna om coronaviruset: Informationstelefon Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa +358 18 25572 och…

Läs mer
17 mars 2020

Undantagstillstånd i Finland

Det råder undantagstillstånd i Finland och regeringen har, i samråd med presidenten, beslutat att beredskapslagen träder i kraft från och med onsdagen den 18 mars. De 19 åtgärder som då vidtas…

Läs mer
25 februari 2020

Samhälls- och hälsokommunikatörer

Samhälls- och hälsokommunikatörerna (SHK) förmedlar information om hälsa och samhälle till inflyttade på Åland. Samhälls- och hälsoinformation som kommunikatörerna har fått utbildning inom är följande temaområden; att komma till Finland…

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev