Aktuellt
28 mars 2022

Viktig information för alla Ukrainare på Åland - Temporärt busskort för alla Ukrainare på Åland

Viktig information för alla Ukrainare på Åland. 🇺🇦
Personer som flytt till Åland på grund av kriget i Ukraina kan få ett temporärt busskort som berättigar till fria resor inom kollektivtrafiken från Kompassen. 🚌