Aktuellt
17 mars 2020

Undantagstillstånd i Finland

Det råder undantagstillstånd i Finland och regeringen har, i samråd med presidenten, beslutat att beredskapslagen träder i kraft från och med onsdagen den 18 mars. De 19 åtgärder som då vidtas gäller också på Åland med undantag för de åtgärder som gäller för försvarsmakten. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020.

Projektet En säker hamn ställer in sina evenemang till undantagstillståndet har lyfts.

Läs mer här.