Aktuellt
22 september 2022

Test av allmän farosignal

Prov av varningssignal – Перевірка попереджувального сигналу

Den 28 september klockan 13 kommer den allmänna farosignalen samt signalen för faran över att testas.

För att inte skapa onödig oro vill räddningsmyndigheten i Mariehamn informera om varningssignalerna:

 • Den allmänna farosignalen är en stigande och fallande signal som pågår i 60 sekunder.
 • Signalen för faran över är en ihållande ton som är 60 sekunder lång.

Detta är enbart ett prov av signalerna och du behöver inte göra något i samband med testet.
Den första dagen varje månad, klockan 12, testas larmanordningarna med en testsignal vilken är bara 7 sekunder lång. Mer om det finns på sidan Varningssignaler vid fara.

Informationen finns nedan på ukrainska och ryska.

Перевірка попереджувального сигналу

Щоб не створювати зайвого занепокоєння, рятувальна служба місця Марієхамн повідомляє про наступне:
28 вересня о 13:00 відбудеться перевірка сигналів: загальної небезпеки та скасування загальної небезпеки.

 • Сигнал загальної небезпеки – це зростаючий і спадаючий звук, який триває 60 секунд.
 • Сигнал скасування загальної небезпеки – це тривалий тональний звук тривалістю 60 секунд.

Це лише тест, який не повинен викликати жодного занепокоєння у населення.

Які звукові сигнали можна подавати за допомогою пристроїв сигналізації:

 • тестовий сигнал
 • сигнал загальної небезпеки
 • сигнал скасування загальної небезпеки

Проверка предупредительного сигнала

Чтобы не создавать лишнего беспокойства, спасательная служба города Мариехамн сообщает о следующем:
28 сентября в 13:00 состоится проверка сигнала общей опасности и отмены сигнала общей опасности.

 • Сигнал общей опасности – это звук, который нарастает и снижается в течение 60 секунд.
 • Сигнал отмены общей опасности – это длительный тональный звук продолжительностью 60 секунд.

Это только проверка и не должна вызывать никакого беспокойства у населения.

Какие звуковые сигналы можно подавать с помощью сигнализации:

 • тестовый сигнал
 • сигнал общей опасности
 • отмена сигнала общей опасности