Aktuellt
29 augusti 2022

SUAS – Svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd / Courses in Swedish for foreigners not receiving benefits from Ams (Åland’s unemployment agency)

Kurserna startar 10.10.2022 vid tillräckligt antal sökande. Kurserna omfattar 3 lektioner närundervisning eller onlineundervisning samt självstudier måndag till fredag.

Kurserna är till för personer som är bosatta på Åland och tillhör någon av dessa grupper:

  • personer under tillfälligt skydd (flyktingar från Ukraina)
  • asylsökande registrerade vid en flyktingförläggning
  • personer som inte är berättigade till stöd från Ams (pensionärer, föräldrar som får hemvårdsstöd)

Ansökan lämnas in till Medis.

Deadline för ansökning är 9.9.2022.

Mer information om kursen/more information about the course/Більше інформації про курс.

Du hittar ansökningsblanketten här/you can find the application form here.