Aktuellt
11 december 2020

Slutseminarium & vernissage

Välkommen på AMIF-projektet En säker hamns slutseminarium och vernissage i samarbete med Nordens institut på Åland (NIPÅ) den 28 januari 2021.

Seminariet är öppet för alla och live-sänds via NIPÅ – www.nipalive.ax. Vi ber dig vänligen anmäla ditt deltagande.

Anmälningen till slutseminariet är stängd. Seminariet är öppet för alla och du kan följa seminariet på nipalive.ax.

Program för slutseminariet

 • 09:00, Seminariet börjar
  Konferencier Nicklas Lantz hälsar välkomna och lotsar deltagarna genom dagen.
 • 09:05, Presentationer från civilsamhällets integrationsarbete på Åland 
  • Röda Korset Ålands distrikt, Röda korsets mångkulturella arbete på Åland
   Röda korset på Åland vill främja interaktionen mellan människor med olika kulturer i vårt mångkulturella samhälle. Vi jobbar bland annat med frivilliga vänner/vänfamiljer och vänträffar, främst fokuserat på de flyktingar som kommer till Åland och de frivilliga som vill välkomna dem.
   Linda Johansson, samordnare för integration, vänverksamhet, ungdom och social verksamhet
  • Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Åland, Att skapa möten och mötesplatser
   Vad är viktigt för god integration på en liten ort? Hur kan en liten förening bidra?
   Mia Hanström, verksamhetsledare
  • Folkhälsan
   Joakim Svensson, barn- och ungdomskoordinator
  • Rädda Barnen Åland, Civilsamhällets alternativrapport till FN:s barnrättskommitté
   Jonna Varsa, barnkonventionsansvarig
  • Ålands natur och miljö, Träffpunkt Skogen – naturen som mötesplats
   Ett projekt för nyinflyttade att lära känna den åländska naturen och skapa sociala kontakter.
   Olivia Haglund och Jennie Elevall
  • Bärkraft.ax, Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar
   Sofia Enholm, hållbarhetslots (privatpersoner)
 • 11:00, Lunch
  På egen bekostnad. Beställ gärna lunchen hem eller till arbetsplatsen.
 • 12:00, Hjälpsystemet för offer för människohandel, Vad betyder människohandel och vilka är offrets rättigheter?
  Noora Hakulinen och Laura Lampinen.
 • 13:00, Hedersrelaterat våld och kontroll: särdrag, förekomst och rättslig reglering
  Lisa Grans, forskare vid Åbo Akademi. Grans doktorsavhandling granskar hur internationell människorättslagstiftning reglerar förebyggande av hedersrelaterat våld.
 • 14:00, Kaffepaus
  Kort fikastund. Sträck på benen, koppla av och ta en kopp kaffe eller te.
 • 14:20, Nordisk nätverk för vuxenlärande (NVL), Inklusion och vuxenlärande – för aktivt deltagande i samhälle och arbetsliv
  Maria Marquard, nationell koordinator i Danmark, och Bodil Regårdh, specialsakkunnig på utbildningsbyrån, Ålands landskapsregering
 • 15:20, AMIF-projektet En säker hamn sammanfattar och blickar framåt
  Dan Sundqvist, projektledare, och Tanja Eklöw, integrationsansvarig vid ÅHS
 • 16:00, Panelsamtal ”Framtidens integration – utmaningar och möjligheter”.
  Moderator Helena Flöjt-Josefsson (Ålands landskapsregering, specialsakkunnig inom integration).
  Paneldeltagare; Barbara Heinonen (stadsdirektör, Mariehamns stad), Tomas Lundberg (chef, AMS), Tomas Urvas (verksamhetsledare, Röda Korset Ålands distrikt), Anders Wiklund (ordförande, Bärkrafts Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland), Åsa Friman (kvalitetssamordnare, Ålands hälso- och sjukvård) och Kommunernas socialtjänst (KST). Panelsamtalet avslutas med kommentarer från utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd och näringsminister Fredrik Karlström
 • 17:00, slutseminariet avslutas.  

Utställningen Välkommen hem – vi möts på mitten i samarbete med NIPÅ

 • Digitalt vernissage och utställning

”Vissa människor byter hemort många gånger. Andra har samma hem hela livet. Bakom varje människa finns en historia och en berättelse om vad som är hem, och intressanta tankar om vad som gör att man känner sig hemma på en ny plats.”

Bakom varje människa finns en spännande berättelse. Sökandet av ett nytt hem ser så olika ut från person till person, med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi hoppas på att detta blir en utställning som omfamnar inkludering, rötter, ursprung, mångfald, meningen med begreppet hem, tankar om att etablera sig i ett nytt samhälle, viljan att berika en ny kultur med sin egna bakgrund, och behovet av att mötas på mitten. Vernissaget och öppnandet av utställningen blir också en del av avrundningen av AMIF-projektet En säker hamn, som under flera år arbetat aktivt för en bättre integration på Åland.

Var? Utställning på Galleri NIPÅ, Storagatan 9, Mariehamn
När? 28.1-24.2, 2021, torsdagar 17 – 20 och lördagar 12 – 15, eller enligt privat bokning.
Vernissage? Obs! Digital stream 28.1 kl. 14 på nipalive.ax

Observera att vernissagen är HELT digital! Nicklas Lantz samtalar med konstnärerna som berättar om sina verk. Sändningen kommer att finnas på nipalive.ax den 28.1 från kl. 14 – du kan se den när du själv vill på nipalive.ax.

 


 

Anmälan till slutseminariet

Anmälningsformuläret stängs den 26 januari 2021 kl 16.00.

Eventuella frågor om slutseminariet besvaras av projektpersonalen. Projektpersonalens kontaktuppgifter.