Aktuellt
22 november 2021

SFI - svenska för inflyttade kurser i januari

Medborgarinstitutet/Medis ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering kurser i svenska. Studierna sker på dagtid, måndag till fredag 08:15 – 15:00. Lunchpausen är en timme.

Nästa kurs startar 31.1.2022 (A-C) och 10.1.2022 (D)

Sista ansökningsdag 3.12.2021

https://www.ams.ax/arbetssokande/utbilda-dig/svenska-inflyttade-sfi

Information in English:

Medborgarinstitutet/Medis arranges courses in Swedish on behalf of Ålands landskapsregering. The studies take place during the day, Monday to Friday 08:15 – 15:00. The lunch break is one hour.

The next course starts 31.1.2022 (A-C) and 10.1.2022 (D)

Closing date for application 3.12.2021

https://www.ams.ax/arbetssokande/utbilda-dig/svenska-inflyttade-sfi