Aktuellt
10 mars 2021

Projektet avslutas 14.3.2021

AMIF-projektet En säker hamn avslutas 14.3 2021 och allt material som är framtaget inom ramen för projektet kommer att finnas kvar hos olika aktörer som varit delaktiga i projektet. 

Projektets hemsida kommer att finnas kvar men kommer fortsättningsvis att handhas av Informationskontoret Kompassen. Kompassen kommer också sköta koordineringen av Samhälls- och hälsokommunikatörerna. 

Projektets slutrapport publiceras på Ålands landskapsregerings hemsida inom den närmaste tiden. www.regeringen.ax

Projektpersonalen vill tacka alla samarbetspartners som har varit med i projektet genom åren.