Aktuellt
07 februari 2019

PALOMA-utbildning

PALOMA-utbildningen är ett kostnadsfritt och omfattande webbaserat utbildningspaket som ger god grundläggande information om arbete med kunder med flyktingbakgrund samt hur man kan stödja deras välbefinnande.

Utbildningen är baserad på 16 videon á 20 minuter (finskt tal – svensk text) med olika teman samt relaterade uppgiftspaket (dessa finns endast på finska). Utbildningen är baserad på en omfattande handbok för professionellt främjande av flyktingars mentala hälsa och välfärd. Handboken är skriven av det nationella utvecklingsprojektet för främjande av flyktingars mentala hälsa (PALOMA). PALOMA-utbildningen har utvecklats i samarbete med THL:s projekt PALOMA samt projektet Sylvia vid arbets- och näringsministeriet.

Utbildningens teman:

 1. Att leva som flykting, psysisk hälsa och integration
 2. Finlands mångfaldiga befolkning
 3. Olika arbetsformer i flyktingarbete
 4. Att arbeta genom tolk
 5. Resurser och risker inom psykisk hälsa
 6. Att identifier problemem och kulturformuleringsintervjuer
 7. Empati och empatitrötthet
 8. Offren för tortyr, människöhandel och våld
 9. Sexuellt våld & Andra former av riskbeteende
 10. De papperslösa & Flerfaldiga minoriteter
 11. Barnens, ungdomarnas och familjernas synvinkel
 12. Primarvården tillhör alla
 13. Den specialiserade sjukvårdens synvinkel
 14. Socialtjänsternas synvinkel i flyktingarbete
 15. Flyktingars som polisens kunder & Stöd i fostring och skola