Aktuellt
09 november 2021

Om MIGRI - Åland

Migrationsverkets betjäningstider i Mariehamn i januari och februari 2022

 5.11.2021 14.42

Migrationsverkets tjänsteman tar emot ansökningar i ämbetshuset i Mariehamn med sex till sju veckors mellanrum. Extra besök anordnas när det är möjligt.

Betjäningstider från den 11 januari till den 25 februari 2022:

 • tisdag–fredag 11–14 januari (vecka 2)
 • tisdag–fredag 8–11 februari (vecka 6)
 • tisdag–fredag 22–25 februari (vecka 8)

Du kan boka en tid i vår tidsbokningstjänst från och med den 12 november 2021. Lediga tider finns att boka i tjänsten för tre månader framåt.

Alla betjäningstider i Mariehamn finns på vår webbplats på sidan serviceställen.

Vi informerar separat om eventuella undantag i betjäningstiderna. Om vi måste ställa in din tid, skickar vi ett meddelande till dig.

Information om våra betjäningstider i april och maj meddelas i februari. Följ våra kundmeddelanden.

Det här ska du ta med dig när du besöker servicestället i Mariehamn:

 • Ansökningsblanketten som du har fyllt i på förhand. Alternativt kan du lämna in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland.
 • Bilagorna till ansökan i original.
 • Ett nytt passfoto.
 • Pengar (kort eller kontant) för att betala behandlingsavgiften, om du inte har betalat den i Enter Finland.

Besök inte ett serviceställe om du har coronavirussymtom eller om du är i karantän på grund av coronaviruset. Läs mer om att uträtta dina ärenden under coronavirusepidemin.

Visste du?

Om du ansöker om fortsatt tillstånd på webben, behöver du nödvändigtvis inte besöka ett serviceställe för att styrka din identitet, utan du kan sköta ditt ärende helt på webben. Logga in i e-tjänsten Enter Finland med nätbankskoder och lämna in din ansökan. Enter Finland berättar för dig om du behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte. Läs mer om möjligheten att undgå att besöka ett serviceställe.

Service times of the Finnish Immigration Service in Mariehamn in January and February 2022

 5.11.2021 14.42

Every six to seven weeks, an official from the Finnish Immigration Service is in Mariehamn to receive applications. Additional visits are arranged when it is possible.

Service times from 11 January to 25 February 2022:

 • Tuesday–Friday 11–14 January (week 2)
 • Tuesday–Friday 8–11 February (week 6)
 • Tuesday–Friday 22–25 February (week 8)

You can book an appointment for these dates in our appointment system as of 12 November. The appointment times at the Mariehamn service point will be available for booking for three months in advance.

You can find our service times in Mariehamn on our website in the section service points.

Information about any exceptions to service times will be published separately. We will send you a message if we need to cancel your appointment.

Information about the service times in April and May will be published in February. Follow our customer bulletins.

Please bring with you to the service point in Mariehamn:

 • The application form that you have filled in in advance. Alternatively, you can submit your application in the online service Enter Finland.
 • Originals of all the documents needed for the application.
 • A new passport photo
 • Money (cash or card) to pay the processing fee, unless you have already paid it in Enter Finland.

Do not visit a service point if you have symptoms of the coronavirus or if you are in quarantine due to the coronavirus. Read more about handling your matters during the coronavirus epidemic.

Did you know?

If you apply for an extended permit online, you do not necessarily need to visit a service point to prove your identity. Instead, you can handle all application matters online.  Log in to the online service Enter Finland with your Finnish online banking credentials and submit your application. Enter Finland will let you know whether you need to visit a service point or not. Read more about the possibility to avoid visiting a service point.