Aktuellt
18 december 2019

Medis erbjuder onlinekurser i svenska

Medis erbjuder onlinekurser i svenska på nivåerna A1, A2 och B1. Materialet har sin utgångspunkt i det åländska samhällets historia, kultur, seder och traditioner. 

Eleverna arbetar självständigt online med material på olika teman samt kan delta på en lärarledd träff i veckan. Ingen bok behövs, allt material finns online. Materialet består av självrättande övningar, text, ljud, film, grammatikövningar, skrivövningar m.m.

För anmälning och info, se Medis kurskatalog eller kontakta Helena Westling (helena.westling(at)mariehamn.ax) eller Medis växel tel. (018) 531 620.


SVENSKA A1 ONLINE
14 januari – 7 april 2020, lärarledd träff tisdagar kl. 16.30–18

SVENSKA A2 ONLINE
14 januari – 7 april 2020, lärarledd träff tisdagar kl. 18.15-19.45

SVENSKA B1 ONLINE
20 januari – 20 april, lärarledd träff måndagar kl. 16.30-18.00 (träffarna är online)