Aktuellt
29 mars 2022

Kurser i svenska för personer från Ukraina

På måndag 4.4 börjar två kurser i svenska för personer från Ukraina på Medis. Ladda ner anmälningsformuläret här och fyll i och mejla ett foto av det till Siv Ekström: siv.ekstrom@mariehamn.ax

Kursen finansieras av Ålands Landskapsregering och är avgiftsfri.

kursanmälan Ukraina