Aktuellt
28 maj 2019

Kartläggning av tredje sektorn

En säker hamn har under de senaste veckorna haft fyra LIA-praktikanter (LIA: lärande i arbete) som arbetet med att kartlägga tredje sektorns integrationsfrämjande åtgärder. Kartläggningen består av intervjuer med aktörer inom tredje sektorn samt intervjuer med nyinflyttade på Åland. Praktikanterna har även kommit med förbättringsförslag för att öka integrationen på Åland.

Praktikanternas arbete hjälper projektet att tydligare definiera det behov som finns i samhället samt hjälpa till att förbättra de integrationsfrämjande åtgärderna som görs idag.

Praktikanternas rapport kan du läsa här: Kartläggning av tredje sektorn (rapporten är på svenska)