Aktuellt
12 december 2022

Känn dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet/ Know your rights and duties att work

När du arbetar i Finland har du både rättigheter  och skyldigheter. Varje arbetstagare och arbetsgivare måste känna till spelreglerna i arbetslivet. Ladda ner den nya, pålitliga och fenomenala Hermes- appen till din telefon nu så du hänger med! HERMES INNEHÅLLER tillförlitlig och alltid aktuell information om hur man arbetar och bor i Finland.I Hermes hittar du de arbetslivsregler som gäller inom din bransch. De har godkänts av Industrifacket och arbetsgivarorganisationerna genom branschvisa kollektivavtal. Hermes samlar inte in personuppgifter om dig. Hermes-appen är kostnadsfri för användaren. Den samlar inte in några personuppgifter om användaren och dess användning sker anonymt.

 

When you work in Finland, you have rights as well as obligations. Each employee and employer should know the rules of working life. Stay on top of things, and download the new, reliable, and unique Hermes app on your mobile now. THE HERMES APP PROVIDES reliable and up-to-date information on working and living in Finland. On Hermes, you can find the rules for your own line of work. The rules have been agreed by the trade union Industrial Union and the employer organisations in sector-specific collective agreements. Hermes does not collect personal data.The Hermes app is free of charge for its user. The app does not collect any personal data of its users, and the use of the app is anonymous.

 

http://hermesapp.fi/en