Aktuellt
10 september 2020

Information om Åland på ditt modersmål

Vill du veta mera om det åländska samhället? Vill du ställa frågor på ditt eget modersmål?

EU-projektet En säker hamn ordnar under hösten 2020 informationstillfällen på flera språk. Informationstillfällena hålls av utbildade samhälls- och hälsokommunikatörer. Mera information om kommunikatörerna.

Kommunikatörerna informerar bland annat om:
• Det åländska samhället, sociala koder och kontakten med myndigheter.
• Kostens betydelse, vikten av fysisk aktivitet och påverkan på din fysiska och psykiska hälsa.
• Lokala föreningar och mötesplatser.

Informationstillfällena hålls på ABF-Föreningshuset, Ålandsvägen 40, följande datum, tider och språk:
• 10 september kl 18.00-20.00 – ryska
• 24 september kl 18.00-20.00 – lettiska
• 8 oktober kl 18.00-20.00 – bosniska
• 22 oktober kl 18.00-20.00 – finska (Tillfället är framflyttat. Vi återkommer med nytt datum)
• 29 oktober kl 18.00-20.00 – engelska
• 19 november kl 18.00-20.00 – ukrainska

Tillfällena är gratis men anmäl ditt deltagande till projektledare Dan Sundqvist på dan(at)kompassen.ax eller telefon +358 457 3500 601.

*** COVID-19. Vi följer THL:s anvisningar för offentliga tillställningar med anledning av covid-19-pandemin. Vi ber alla deltagare att hålla avstånd, ha god handhygien och stanna hemma vid förkylningssymtom. Om smittoläget ändras kan informationstillfället ställas in eller hållas digitalt. ***

EU-projektet En säker hamn stöds av AMIF (EU:s asyl, migration och integrationsfond) under åren 2018-2021.