Aktuellt
19 maj 2022

Information gällande frivillig hälsoundersökning för alla som sökt tillfälligt skydd i Finland / Інформація про добровільне медичне обстеження для осіб, які шукають тимчасового захисту у Фінляндії

NY Information inför HUS2 SVE

NY Information inför HUS2_UKR