Aktuellt
12 juni 2019

Vill du sprida kunskap om det åländska samhället?

Utbilda dig till en samhälls- och hälsokommunikatör!

Vad gör en samhälls- och hälsokommunikatör?

Forskning och erfarenheter visar att hälsotillståndet och kännedom om det nya samhället påverkar hur väl integrationen lyckas. Samhälls- och hälsokommunikatörernas arbete ska underlätta nyinflyttade och andra invandrargruppers integrering och etablering på Åland. Detta görs genom att undervisa grupper i samhällsorientering och ge hälsoinformation på gruppens modersmål.

”I det åländska samhället 2030 känner alla, oavsett ålder eller kön, tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga. … Detta samhälle karaktäriseras av ett demokratiskt ledarskap som proaktivt och systematiskt inkluderar alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, ursprung, religion, annan övertygelse eller ekonomisk ställning i det sociala, ekonomiska och politiska livet.”Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda, strategiska utvecklingsmål 2

Om utbildningen

Utbildningen är på svenska och består av närstudier, distansstudier på egen hand, inlärning i arbete och handledning individuellt och i grupp. Utbildningen utgår från arbetskonceptet ”flipped classroom”, d.v.s. att den studerande får utbildningsmaterial på förhand för att kunna läsa in sig och bekanta sig med ämnet innan närstudiedagen där diskussion och samtal är i fokus. Utbildningen bygger i stor utsträckning på aktivt deltagande samt att skapa utrymme för diskussion, dialog och reflektion.

Utbildningsdagar, alla tillfällen ordnas mellan kl 14.00-19.00:

  • 1 & 2 oktober 2019
  • 5 & 6 november 2019
  • 3 & 4 december 2019
  • 7 & 8 januari 2020
  • 31 januari 2020

Utbildningen innehåller följande temaområden; att fungera som gruppledare, att komma till Finland och Åland, migration och hälsa, att försörja och utvecklas i Finland och på Åland, sjuk- och hälsovårdssystemet, hur styrs Finland och Åland, det dagliga livet, att bilda familj och leva med barn, jämställdhet och individens rättigheter, att åldras i Finland och på Åland, natur och miljö, hälsa (kost och motion, alkohol och droger, m.m.).

Samhälls- och hälsokommunikatörerna får arvode för varje genomfört uppdrag efter avklarad utbildning. EU-projektet En säker hamn koordinerar arbetet och uppdragen.

För vem?

För dig som har

  • goda språkkunskaper i ditt eget modersmål och svenska
  • grundläggande datorvana,
  • arbets- eller studieerfarenhet i Norden eller på Åland,
  • god kommunikationsförmåga, samhällsintresse och erfarenhet av att bosätta sig i ett nytt samhälle.

Utbildning eller erfarenhet från hälso- och sjukvårdsområdet ses som en merit.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att fylla i vår ansökan nedan. Ansökan är öppen till den 2 september 2019. Det finns ett begränsat antal platser på utbildningen. Vi ser framemot din ansökan!

Har du några frågor? Hör av dig till Dan eller Tanja.

Ansökningstiden har gått ut.