Aktuellt
31 mars 2022

För utländska arbetstagare i Finland / As a foreign employee in Finland

För utländska arbetstagare i Finland: Guiden ger information om till exempel lön, arbetstider och helgdagar. Nedan finns länkar till guiden på 14 olika språk.
As a foreign employee in Finland: The guide provides information on, for example, pay, working hours and holidays. Below are links to the guide in 14 different languages.

https://www.tyosuojelu.fi/web/en/about-us/publications/as-a-foreign-employee-in-finland?fbclid=IwAR1I8aqF6KqYjt6-v5MpLL1UjDr15cgVRz6GtBr49sJFjEngV4huZVfwu2s