Aktuellt
16 april 2019

3D-karta över sjukhusområdet

ÅHS har en interaktiv 3D-karta över sjukhusområdet i Mariehamn.

ÅHS webbplats finns en interaktiv 3D-karta över sjukhusområdet i Mariehamn. Klickar du på bokstäverna får du en lista över verksamheterna i respektive byggnad med länkar till ÅHS webbplats. På kartan är även parkeringar, busshållplatser och cykelparkeringar utmärkta och det är markerat hur du går därifrån till huvudingångarna.

Byggnaderna är:

A: huvudbyggnaden
B: psykiatrihuset
C: rehab- och geriatrikhuset
D: förvaltningsbyggnaden